SELECCIÓN GALEGA ABSOLUTA MASCULINA
 
smrd3GiD+Iw2fbPikSf9OZ+b1d2AaH3T2xZ6+kJu
 
sdYkyKsvbV.jpgSELECCIONADOR: Víctor García Borrás "Pillo"
 
DELEGADO: Ricardo Agulló Leal
 
 
 
 
SELECCIÓN GALEGA ABSOLUTA FEMININA